Koordinacijsko vijeće dalo pozitivno mišljenje za Nacrt SRUP-a

Koordinacijsko vijeće dalo pozitivno mišljenje za Nacrt SRUP-a

U multimedijalnoj dvorani u palači Herzer u utorak je održana 4. sjednica Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin na kojoj je predstavljen Nacrt Strategije razvoja urbanog područja (SRUP) Varaždin i Nacrt Akcijskog plana SRUP-a.

Sjednici su prisustvovali gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj te predstavnici gradova i općina koje su u obuhvatu Urbanog područja Varaždin.

Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin donijelo je Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. godine.

Nacrt Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje 2021. – 2027. izrađen je za geografsko područje obuhvata 15 jedinica lokalne samouprave; gradova Varaždin, Ludbreg, Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Beretinec, Gornji Kneginec, Jalžabet, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

Strategija je izrađena za potrebe provedbe Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u okviru mehanizma Europske unije za razdoblje 2021. – 2027. godine te služi kao multisektorski okvir, kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline, unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Nakon prezentacije Nacrta Strategije tijekom koje su predstavljeni strateški projekti Urbanog područja Varaždin te kratke rasprave, Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Varaždin dalo je pozitivno mišljenje na Nacrt. Pozitivno mišljenje Koordinacijskog vijeća preduvjet je za uspješnu prijavu na Poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027. koji je najavljen za 15. prosinca 2022. godine na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Svrha Poziva je donošenje Odluke, kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Nakon donošenja Odluke ministrice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Tramišak o prihvaćanju Nacrta SRUP-a, uslijedit će potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma, koji se sklapa između svakog grada koji je Odlukom ministrice utvrđen ITU područjem.

Više o ITU mehanizmu u Urbanom području Varaždin može se pročitati na linku: https://varazdin.hr/itu-mehanizam/  

Povezane vijesti

Odobreno 7 novih lijekova, dva nisu

Odobreno 7 novih lijekova, dva nisu

Povjerenstvo za humane lijekove (engl. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) je povjerenstvo Europske agencije za lijekove (EMA) zaduženo za pripremu mišljenja o pitanjima vezanima uz lijekove za primjenu…
Čestitka povodom Dana grada Lepoglave i Dana župe Lepoglava

Čestitka povodom Dana grada Lepoglave i Dana župe Lepoglava

Svim sugrađankama i sugrađanima grada Lepoglave čestitam Dan grada i župe Lepoglava  – posebno želim naglasiti žrtvu naših branitelja jer zahvaljujući njima danas imamo prigodu slaviti dan našeg Grada. Dati…
Ivanečkom nektaru zdravlja iz OPG-a Slavice Grđan šampionska titula na međunarodnom sajmu u Gornjoj Radgoni

Ivanečkom nektaru zdravlja iz OPG-a Slavice Grđan šampionska titula na međunarodnom sajmu u Gornjoj Radgoni

Čestitamo  „Najzdravija biljka na svijetu“, „namirnica budućnosti“, čudo s antikancerogenim djelovanjem – sve ovo tek su neki od  opisa aronije, čudesnog bobičastog voća koje dobro uspijeva i u našem podneblju.…