Gradu Varaždinu dodijeljena Povelja za na uspješno provedenu Naj-akciju 2022.

Gradu Varaždinu dodijeljena Povelja za na uspješno provedenu Naj-akciju 2022.

Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i Općine – prijatelji djece“ na svečanom savjetovanju održanom dana 5. prosinca 2022. godine u Zagrebu dodijelio je Gradu Varaždinu Povelju na uspješno provedenu Naj-akciju 2022. pod nazivom Dječji participativni proračun Grada Varaždina za 2022. godinu.

Grad Varaždin kao jedan od gradova koji od 2005. godine sudjeluje u akciji i s ponosom godinama nosi titulu „Grad Varaždin-Prijatelj djece“ zadovoljavajući stroge kriterije, ove je godine kandidirao za izbor naj-akcije projekt Dječji participativni proračun Grada Varaždina za 2022.godinu.

Cilj projekta je jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici na njihov prijedlog (razradu, bodovanje i provedbu).

Svi projekti morali su biti predlagani od strane djeteta/grupe djece, samostalno su pripremali projekt i ispunjavali projektnu dokumentaciju za Javni poziv, a izbor projekata (temeljem bodovanja) napravilo je Dječje gradsko vijeće na svojoj radnoj sjednici.

Organizatori, voditelji i realizatori akciju su djeca, dječji vrtić (1), udruge (4) i varaždinske osnovne škole (7) koje su bili prijavitelji prijedloga za Dječji participativni proračun za 2022. godinu.

Projekt Dječji participativni proračun Grada Varaždina za 2022.godinu predstavlja uspješan mehanizam identificiranja i realiziranja potreba djece te uključivanje djece u neposredno predlaganje i odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz proračuna Grada Varaždina.

Važnost je i u tome što djeca ovim projektom stječu građanske kompetencije,  financijski i demokratski se opismenjuju, uče o procesima predlaganja, natječaja, izrade projekta, prikupljanja dokumentacije, pisanja projekata na Javni poziv, bodovanja i odlučivanja o raspoređivanju financijskih sredstava, uključenost u provedbu, analizu i procesa dokazivanja utrošenosti i realiziranog projekta.

Povezane vijesti

NATJEČAJI U GRADU VARAŽDINU Traže se direktori, pročelnici…

NATJEČAJI U GRADU VARAŽDINU Traže se direktori, pročelnici…

Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj zadnjih je dana raspisao 5 natječaja u kojima traži direktore dvaju gradskih poduzeća i troje pročelnika upravnih odjela. Traži se novi direktori Gradske tržnice i Vartopa,…
Kako će Grad Varaždin surađivati s drugim gradovima?

Kako će Grad Varaždin surađivati s drugim gradovima?

Do 22. ožujka 2024. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave…
IMA I TOGA Čudno “vozilo” na parkingu u središtu Varaždina

IMA I TOGA Čudno “vozilo” na parkingu u središtu Varaždina

Na parkiralištu na Trgu bana Jelačića u Varaždinu nerijetko vlada gužva. Tako je bilo i danas kad se tražilo mjesto više. No, jedno je parking mjesto bilo okupirano posebnim vozilom.…