Sanacija i obnova pročelja u Varaždinu

Sanacija i obnova pročelja u Varaždinu

Grad Varaždin na svojim službenim web stranicama objavio JAVNI POZIV na dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2024. godini. Poziv je upućen fizičkim i pravnim osobama, vlasnicima građevina  koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, a nalaze se na području grada Varaždina ili koje se nalaze na području kulturno povijesne cjeline grada Varaždina prema Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine.

Javni poziv bit će otvoren 30 dana, a nadležan je Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo na čiju adresu Trg slobode 12 se i dostavlja dokumentacija s naznakom “Program sanacije i obnove pročelja i krovova građevina”.

Grad Varaždin je u razdoblju od 2014. obnovio na takav način osamdesetak zgrada, a izdvojeno je gotovo 4 milijuna kuna. Ove godine u proračunu je predviđeno 120 tisuća eura, a maksimalno će po listi prioriteta biti sufinancirano 12 tisuća po objektu.

Prijavni obrasci kao i informacije koje sve dokumente treba pribaviti nalaze se na poveznici:

https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-dostavu-prijava-sufinanciranje-programa-sanacije-i-obnove-procelja-i-krovova-gradevina-2-10980/

Foto: Kodeks portal/ Gradska vijećnica Varaždin

Povezane vijesti

Izgradnja Centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin odlično napreduje

Izgradnja Centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin odlično napreduje

Izgradnja nove zgrade Centralnog operacijskog bloka u krugu Opće bolnice Varaždin odlično napreduje: sljedeći tjedan će početi pripremni radovi za izgradnju spojnih hodnika prema okolnim bolničkim zgradama, a do jeseni…
Nova pročelja u centru Varaždina

Nova pročelja u centru Varaždina

Gradonačelnik Grada Varaždina dr. sc. Neven Bosilj je nakon provedenog Javnog poziva, stručnog vrednovanja podnesenih prijava i izvršenog bodovanja od strane Povjerenstva za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i…
Predsjednik Milanović stiže u Varaždin

Predsjednik Milanović stiže u Varaždin

Sutra će u Varaždinu boraviti predsjednik Republike Zoran Milanović. Predsjednik će obići novoobnovljenu Gradsku vijećnicu, a potom će održati radni sastanak s čelnicima Grada. Dolazak Milanovića očekuje se oko 13…