Pogledajte kako iz zraka izgledaju radovi na najskupljem projektu u Hrvatskoj

Pogledajte kako iz zraka izgledaju radovi na najskupljem projektu u Hrvatskoj

Rekonstrukcijom postojećeg i izgradnjom drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica HŽ Infrastruktura nastavlja s modernizacijom Mediteranskoga koridora koji preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte, povezuje Pirenejski poluotok s mađarsko-ukrajinskom granicom, a time i s jedinstvenom transeuropskom prometnom mrežom (Trans-European Transport Network – TEN-T). Dio je to projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti prijevoz od mađarske granice do Luke Rijeke.

Projekt je sufinanciran iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF) – sektor prometa. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 350 milijuna eura (bez PDV-a).

Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/TRAN/M2015/1126931 sklopljen je 6. listopada 2016. između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, i HŽ Infrastrukture.

Projektom se izvode radovi na dogradnji drugoga kolosijeka i rekonstrukciji postojećega kolosijeka od Križevaca do mađarske granice. Omogućit će se postizanje brzine vlakova do 160 km/h, s ograničenjem od 150 km/h u Lepavini i 100 km/h u Koprivnici jer se na tom dijelu radi o gradskim područjima sa specifičnim ograničenjima. Nova dvokolosiječna dionica slijedit će postojeću trasu uz iznimku poddionice Carevdar – Lepavina. Ukupna duljina dionice pruge Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom smanjiti će se sa 43,2 km na 42,6 km.

U sklopu projekta predviđeni su:

– rekonstrukcija 2 kolodvora: Lepavina i Koprivnica

– izgradnja novoga kolodvora Novo Drnje

– rekonstrukcija 4 stajališta: Majurec, Carevdar, Vojakovački Kloštar i Sokolovac

– izgradnja novog stajališta Peteranec i prenamjena postojećega kolodvora Mučna Reka u stajalište

– izgradnja 7 mostova, 1 galerije i 3 vijadukata od čega je jedan prijelaz za divlje životinje

– izgradnja 8 cestovnih nadvožnjaka, 3 cestovna podvožnjaka i 9 pothodnika

– izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge

– radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima

– radovi na ugradnji novih elemenata i uređaja na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom sustavu također

Ugovor za izvođenje radova vrijedan 322,4 milijuna eura (bez PDV-a) potpisan je 12. ožujka 2020.  s tvrtkom Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A. S.

Ugovor za pružanje usluga nadzora potpisan je 23. ožujka 2020. sa Zajednicom gospodarskih subjekata koju čine tvrtke Centar za organizaciju građenja d.o.o. i DB Engineering & Consulting GmbH. Vrijednost Ugovora iznosi 5.045.220 eura (bez PDV-a).

Izrada projektne dokumentacije za predmetni projekt sufinancirana je također iz europskih sredstava, i to u okviru programa IPA-e, odnosno Operativnog programa Promet.

Tekst i foto: HŽ Infrastruktura

Povezane vijesti

NISTE DOBILI USKRSNICU? Pogledajte što trebate napraviti

NISTE DOBILI USKRSNICU? Pogledajte što trebate napraviti

Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Varaždina koji nisu dobili jednokratnu novčanu pomoć – „uskrsnicu“ u iznosu od 50 EUR, a smatraju da na to imaju pravo, moći će od 19.…
Promijenjen Zakon o osobnoj iskaznici. Pogledajte što se sve promijenilo

Promijenjen Zakon o osobnoj iskaznici. Pogledajte što se sve promijenilo

Hrvatski sabor izmijenio je u srijedu Zakon o osobnoj iskaznici slijedom kojih se zahtjev za izdavanje osobne može podnositi u bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno postaji, neovisno o mjestu prebivališta…
Svečani godišnji koncert KUD – a HŽ – a Varaždin

Svečani godišnji koncert KUD – a HŽ – a Varaždin

Gradski puhački orkestar kulturno-umjetničkog društva Hrvatskih željeznica Varaždin u petaknavečer je pred prepunom Koncertnom dvoranom varaždinskog HNK održao godišnji koncert.Osnovan 24.1.1931. godine pod nazivom Željezničarska glazba Varaždin, djeluje do 1949.godine…