Savjetovanje za plan razvoja civilne zaštite

Savjetovanje za plan razvoja civilne zaštite

Do 16. prosinca provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom usvajanja Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite.

Zakonom o sustavu civilne zaštite propisano je da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću jest upoznavanje javnosti s nacrtom dokumenata, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje, kao i sami nacrti dokumenata, nalaze se na web stranici Grada Varaždina https://varazdin.hr/savjetovanja-s-javnoscu-2023-godini/ pod rednim brojem 50.

Svoje doprinose javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca, zaključno do 9. prosinca 2023. godine na adresu Grad Varaždin, Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Franjevački trg 5, Varaždin, s naznakom: „Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite“ ili na e-mail adresu: branka.matavulj@varazdin.hr.

Povezane vijesti

Savjetovanje o komunalnim djelatnostima u Varaždinu

Savjetovanje o komunalnim djelatnostima u Varaždinu

Do 9. prosinca provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Varaždinu. Ovom Odlukom određuje se način obavljanja komunalne djelatnosti…
Savjetovanje o proračunu Grada Varaždina

Savjetovanje o proračunu Grada Varaždina

Do 8. prosinca 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom…
VARAŽDIN Savjetovanje o korištenju javnih površina

VARAŽDIN Savjetovanje o korištenju javnih površina

Do 30. studenog 2023. godine provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja Odluke o korištenju i naknadi za korištenje javnih površina Grada Varaždina. Ovom Odlukom reguliraju se korištenje i naknade za…