Najava: 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Najava: 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Lepoglave

Gradsko vijeće

KLASA: 024-11/22-01/7

URBROJ:2186-9-03-22-1

Lepoglava, 15.12.2022. godine

Temeljem odredbe članka 33. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Lepoglave

S  A  Z  I  V  A

 12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE

koja će se održati dana 21. prosinca 2022. godine  / srijeda /  s početkom u 17,00 sati

u prostorijama čitaonice gradske knjižnice Ivana Belostenca Lepoglava

Hrvatskih pavlina 7, Lepoglava

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i   r e d

 1. Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Lepoglave
 2. Pitanja vijećnika
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića ”Lepoglava” LEPOGLAVA
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića ”Lepoglava”
 5. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
 6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2022. godinu:
  • Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Prijedlog 2. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Prijedlog 2. Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu
  • Prijedlog 2. Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu
  • Prijedlog 2. Izmjena programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2022. godinu
  • Prijedlog 2. Izmjena programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu
  • Prijedlog 1. izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda
  • Prijedlog 2. izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu
 7. Prijedlog Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
 8. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Lepoglave za 2023. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  • Program javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2023. godinu
  • Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruga građana i političkih stranaka za 2023. godinu
  • Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. godinu
  • Program potreba u obrazovanju za 2023. godinu iznad školskog standarda
  • Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2023. godinu
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
  • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Lepoglave za 2023. godinu
  • Program mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2023. godinu
 9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu
 10. Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesije na području grada Lepoglave za 2023. godinu
 11. Prijedlog Srednjoročnog plana davanja koncesija na području grada Lepoglave za razdoblje od 01.01.2023. do 01.01.2025. godine
 12. Prijedlog Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće i sufinanciranje djelatnosti čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju obavljaju obrti za 2023. godinu
 13. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 14. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2023. godinu
 15. Prihvaćanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2022. godinu
 16. Prihvaćanje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Lepoglave za 2023. godinu
 17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2022. godine
 18. Ostalo.

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Hrvoje Kovač                      

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

Povezane vijesti

Župan Stričak proglasio prirodnu nepogodu zbog mraza za Lepoglavu i Donju Voću

Župan Stričak proglasio prirodnu nepogodu zbog mraza za Lepoglavu i Donju Voću

Župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu zbog mraza za područje Grada Lepoglave i Općine Donja Voća. U razdoblju od 21. do 24. travnja, u noćnim i jutarnjim satima, mraz…
Križni put na Cvjetnicu u Lepoglavi obilježen mučeništvom bl. Alojzija Stepinca

Križni put na Cvjetnicu u Lepoglavi obilježen mučeništvom bl. Alojzija Stepinca

Već tradicionalno, na blagdan Cvjetnice, župljani Župe Lepoglava i brojni hodočasnici iz okolnih župa okupili su se u popodnevnim satima ispred kipa bl. Alojzija Stepinca postavljenog uz lepoglavsku župnu crkvu…
U osnovnoj školi u Lepoglavi održano županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika

U osnovnoj školi u Lepoglavi održano županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika

Već tradicionalno u Osnovnoj školi Ante Starčevića u Lepoglavi održano je županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika na kojem je sudjelovalo 73 učenika sedmih i osmih razreda s  područja cijele Varaždinske…